chaldron آژانس آمریکا خیابان دانشمندان

chaldron: آژانس آمریکا خیابان دانشمندان رئیس جمهور رئیس جمهور دونالد ترامپ برنی سندرز

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی دولتمردان فرانسوی بدانند که تسلیح متجاوز راه به جایی نمی‌برد / قاسمی

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ضمن رد ادعای وزیر خارجه فرانسه راجع به ارسال سلاح از سوی کشور عزیزمان ایران به یمن، گفت: دولتمردان فرانسوی بدانند که تسلیح متجاوز و ا

دولتمردان فرانسوی بدانند که تسلیح متجاوز راه به جایی نمی‌برد / قاسمی

قاسمی: دولتمردان فرانسوی بدانند که تسلیح متجاوز راه به جایی نمی برد

عبارات مهم : فرانسوی

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ضمن رد ادعای وزیر خارجه فرانسه راجع به ارسال سلاح از سوی کشور عزیزمان ایران به یمن، گفت: دولتمردان فرانسوی بدانند که تسلیح متجاوز و اتهام زنی به دیگران راه به جایی نمی برد.

به گزارش مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای تکراری وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص ارسال سلاح از سوی کشور عزیزمان ایران به یمن را تکذیب کرد و گفت: چنین ادعایی، نادرست و دروغی بزرگ است و تکرار آن از سوی بعضی کشورهای منطقه و فرامنطقه ای، هیچ تغییری در اراده جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران جهت روشنگری افکار عمومی جهانیان در خصوص یکی از اسفبارترین فجایع انسانی و جنایات جنگی تاریخ معاصر و مظلومیت مردم بی دفاع این کشور بوجود نخواهد آورد.

دولتمردان فرانسوی بدانند که تسلیح متجاوز راه به جایی نمی‌برد / قاسمی

قاسمی افزود: طبیعی به نظر می رسد کشورهای صادرکننده تسلیحات به عربستان سعودی، حملات هر روزه و بی وقفه جنگنده های سعودی به مردم مظلوم و بی دفاع یمن را دفاع از خود بدانند؛ چراکه جنگ یمن و کشتار مردم این کشور و ویرانی زیرساخت های آن، سود سرشاری را به اقتصاد کشورهای صادرکننده تسلیحات سرازیر کرده هست. مردم این کشورها باید بدانند که دولت های متبوع ارزش با تجهیز عربستان سعودی به پیشرفته ترین سلاح ها جهت حمله به یمن، در بروز بدترین فاجعه انسانی تاریخ معاصر و جنایات جنگی روزانه علیه مردم این کشور نقش داشته و باید پاسخگو باشند.

قاسمی در آخر به بعضی دولتمردان فرانسوی نیز توصیه کرد با مراجعه به آموزه های بسیاری از متفکرین و روشنفکران دیروز و امروز فرانسوی، جایگزین ملاک قرار دادن میزان فروش تسلیحات به متجاوزین و با عبرت از گذشته های دور و نزدیک تا حدی به مفهوم انسان و انسانیت و برابری و حقوق آدمیان از هر رنگ و نژاد و ملیتی بیندیشند. تسلیح متجاوز و فرافکنی و وارد کردن اتهام به دیگران، راه به جایی نخواهد برد و وجدان های بیدار جهانیان نظاره گر و قضاوت کنندگان نهایی خواهند بود.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ضمن رد ادعای وزیر خارجه فرانسه راجع به ارسال سلاح از سوی کشور عزیزمان ایران به یمن، گفت: دولتمردان فرانسوی بدانند که تسلیح متجاوز و ا

واژه های کلیدی: فرانسوی | فرانسوی | وزارت خارجه | عربستان سعودی | عربستان سعودی | وزیر امور خارجه | وزارت امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog